Species:

Sandalolitha dentata


Sandalolitha dentata