Species:
Sandalolitha dentata


Sandalolitha dentata